Brasserie Flandria Roeselare
Brasserie Flandria Roeselare

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Brasserie Flandria kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Brasserie Flandria en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s) aan Brasserie Flandria verstrekt.

Brasserie Flandria kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

VERWERKINGSDOELEINDEN
Brasserie Flandria verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Brasserie Flandria uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING
Brasserie Flandria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN
Brasserie Flandria verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Brasserie Flandria worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Brasserie Flandria gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Brasserie Flandria maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Brasserie Flandria bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Brasserie Flandria te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Brasserie Flandria heeft hier geen invloed op. Brasserie Flandria heeft Google geen toestemming gegeven om via Brasserie Flandria verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@brasserieflandria.be. Brasserie Flandria zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Brasserie Flandria neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brasserie Flandria maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Brasserie Flandria verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hello@brasserieflandria.be.

Brasserie Flandria is als volgt te bereiken:
Email: hello@brasserieflandria.be